Reeglid ja tingimused

 1. Mängutoas vastutab iga vanem ise oma lapse eest. Mängutuba ei vastuta õnnetuste eest v.a juhtumid, mis on tekkinud varustuse rikke tõttu. (www.riigiteataja.ee, § 1053).
 2. Välisjalanõudes mängutoas viibimine on keelatud.
 3. Mängutuba ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest.
 4. Mänguväljakule on keelatud minna kommi, nätsu, joogi vm toiduga. Süüakse ja juuakse ainult laua taga.
 5. Mänguväljakule ei tohi viia teravaid esemeid (käärid, noad jmt esemed);
 6. Peo lõppedes paiguta mänguasjad oma kohale tagasi, sea korda pallimeri ja lao kokku suured ehitusklotsid. Kui te ei saa või ei soovi seda teha ise siis saame teid abistada ja võtame selle eest teenustasu 10 eurot.
 7. Mängutoas käitutakse heatahtlikult ja sõbralikult.
 8. Kui mõni mänguasi mingil põhjusel määrdub, on lapsega kaasas oleva täiskasvanu ülesandeks sellest teatada mängutoa ülevaatajale.
 9. Külastajad on kohustatud kompenseerima kahju rikkutud mänguasjade ja tehnika eest.
 10. Mängutoas olevad mänguasjad on mängutoa omand ja mõeldud kasutamiseks ainult mängutoas. Mänguasju ei ole lubatud koju viia.
 11. Mängutoas on KEELATUD suitsetada ja tarbida alkohoolseid jooke. Trahv 50 euro.
 12. Vulkaan tordi küünalde ja teiste pürotehnika toodete kasutamine on KEELATUD. Trahv 50 euro.
 13. On keelatud kaasa võtta koduloomi.
 14. Peske puhtaks nõud, mida kasutasid. Ühekordsed nõud, joogitopsid ja muu prügi, visake prügikast. Kui te ei saa või ei soovi seda teha ise siis saame teid abistada ja võtame selle eest teenustasu 15 eurot.
 15. Rendi põhiosa või lisateenuste eest tasumine toimub sularahas enne peo algust.
 16. Küsimuste ja probleemide korral pöörduge mängutoa ülevaataja poole. Tel. 5041414

Palume järgida ning selgitada ka lastele mängumaa ohutusnõudeid ja reegleid.